Thứ 6, 24/11/2017 - 04:59 | Vàng = 33.820 VND

Xuất bản lần thứ hai Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

22-01-2013 | 16:12
(PL)- NXB Chính trị Quốc gia vừa tái bản tác phẩm Tư tưởng lập hiến Việt Nam đầu thế kỷ XX, tác giả TS Phan Đăng Thanh - ThS Trương Thị Hòa, đề cập đến quá trình hình thành và phát triển những tư tưởng lập hiến khác nhau ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

 

Sách trình bày hệ thống các luồng tư tưởng lập hiến trong giai đoạn đầu nước ta chuyển mình từ một nước quân chủ, thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, theo chính thể cộng hòa; từ một nền pháp luật cổ truyền không có hiến pháp đến sự ra đời của Hiến pháp năm 1946.

Ở lần xuất bản này, sách bổ sung phần nghiên cứu về tình hình lập hiến trên thế giới trước khi Hiến pháp năm 1946 ra đời cùng một số chỉnh lý khác, mở ra cái nhìn tổng quan về tình hình lập hiến ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới và các nước châu Á vào trước năm 1946.

 

TRÀ GIANG