Thứ 6, 24/11/2017 - 05:13 | Vàng = 33.820 VND

Tập huấn nghiệp vụ Phòng, Chống in lậu Toàn quốc năm 2016

25-04-2016 | 11:00
Từ ngày 25-26/4/2016, tại Bến Tre, Đoàn Liên ngành Phòng, Chống in lậu Trung Ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Phòng, Chống in lậu Toàn quốc năm 2016 cho các đối tượng là các Đội liên ngành Phòng, Chống in lậu địa phương và Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố.

Trong năm 2015, công tác thanh tra, kiểm tra về phòng chống, in lậu của Đoàn liên ngành Trung ương đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ việc với tổng số tiền là 136 triệu đồng, thu giữ và buộc thu hồi, tiêu hủy trên 9.000 xuất bản phẩm các loại.

Còn tại địa phương, các Đội liên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông địa phương đã tiến hành 1.232 lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở in, cơ sở phát hành, cơ sở photocopy. Qua đó,  xử phạt vi phạm hành chính 100 cơ sở với tổng số tiền 541.500.000, thu giữ: 9.806 xuất bản phẩm (nhiều nhất là tại Hà Nội 5.583 xuất bản phẩm; tại Thái Bình 1.911 xuất bản phẩm), nhắc nhở, chấn chỉnh 103 cơ sở.

Nhìn chung, có thể nhận thấy đây là một khối lượng công việc lớn mà tập thể những người làm công tác quản lý nhà nước mà cụ thể là Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương, các Đội liên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước đã nỗ lực, cố gắng thực hiện được trong năm 2015 vừa qua, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống in lậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành nói riêng, lĩnh vực thông tin và truyền thông nói chung.

Tuy nhiên, theo báo cáo Tổng kết của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương cho rằng kể từ khi Đoàn liên ngành được kiện toàn và thành lập lại theo Quyết định số 1776/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì việc phối hợp trong công tác giữa Đoàn liên ngành với địa phương hoặc giữa các địa phương với nhau và các ngành liên quan có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, thiếu kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra tại nhiều địa phương việc phát hiện, xử lý in lậu, in giả còn hạn chế so với thực trạng in lậu tiếp tục có nhiều dấu hiệu, diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn nóng về in lậu; vẫn còn sự chưa cương quyết trong việc xử lý các hành vi vi phạm mà chủ yếu chỉ nhắc nhở, chấn chỉnh (số vụ phát hiện nhiều nhưng xử lý ít hoặc chưa ngang mức phạt theo quy định). Một số Đội liên ngành được thành lập nhưng chưa được địa phương cấp kinh phí hoạt động hoặc phải sử dụng kinh phí khoán của Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đến hoạt động cầm chừng, thiếu hiệu quả.

Cũng tại cuộc Tập huấn, các đại biểu đã có ý kiến, kiến nghị xung quanh vấn đề những khó khăn, vướng mắc về điều kiện con người, cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động phòng, chống in lậu trên địa bàn; Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động xuất bản, in, phát hành; Vai trò, trách nhiệm của Công an và chính quyền địa bàn trong công tác đấu tranh, phòng, chống in lậu;...

 

image

Ông Chu Văn Hòa, Trường đoàn Liên ngành Phòng, Chống in lậu Trung Ương, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

 image

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu chào mừng buổi Tập huấn 

 image

Các đại biểu tham dự buổi Tập huấn

Tuấn Trí