Thứ 6, 24/11/2017 - 03:33 | Vàng = 33.820 VND

Phát huy tủ sách lịch sử - truyền thống ngành giao thông vận tải

01-08-2016 | 09:01
Với kinh nghiệm 33 năm (1983 - 2016), nhà xuất bản Giao thông vận tải là địa chỉ đáng tin cậy để các đơn vị, tổ chức trong Ngành tin tưởng để gửi gắm xuất những tư liệu quý, đầu sách có giá trị, đặc biệt là tư liệu về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của các đơn vị qua các giai đoạn lịch sử.

 

image

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28/8/1945) đến nay, ngành Giao thông vận tải Việt Nam đã trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì mọi việc dễ dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”. Câu nói giản dị của Bác không chỉ nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác giao thông vận tải trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Giao thông vận tải Việt Nam là một trong những ngành có số lượng các tổ chức trực thuộc lớn nhất trong cả nước, hoạt động trong 5 lĩnh vực chuyên ngành là Hàng không dân dụng, Hàng hải, Đường bộ, Đường thủy nội địa, Đường sắt, cùng 63 sở giao thông vận tải; và rất nhiều các tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trải dài từ Bắc vào Nam.

Ngay từ những ngày thành lập, ngoài mảng sách chuyên ngành khoa học kỹ thuật, nhà xuất bản Giao thông vận tải luôn chú trọng xuất bản mảng đề tài sách lịch sử - truyền thống ngành Giao thông vận tải và các tổ chức, đơn vị trong Ngành, coi việc biên soạn, xây dựng tủ sách lịch sử - truyền thống là trách nhiệm đối với lịch sử của Ngành.

Nội dung Tủ sách lịch sử - truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam gồm:

- Sách lịch sử - truyền thống ngành Giao thông vận tải.

- Sách lịch sử, truyền thống các đơn vị chuyên ngành Giao thông vận tải: Hàng không, Hàng hải, Đường bộ, Đường thủy nội địa, Đường sắt; và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tham mưu, giúp việc cho Bộ Giao thông vận tải.

- Sách lịch sử - truyền thống, sách kỷ yếu các đơn vị trực thuộc ngành Giao thông vận tải, các sở giao thông vận tải.

Ban biên tập sách Lịch sử - truyền thống (nay là Ban biên tập Văn hóa xã hội), là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng đề tài, tổ chức đội ngũ cộng tác viên, biên tập, xuất bản các ấn phẩm thuộc Tủ sách lịch sử - truyền thống ngành Giao thông vận tải; với nội dung tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, truyền thống vẻ vang của ngành Giao thông vận tải và các tổ chức trực thuộc tới đông đảo cán bộ - công nhân viên trong và ngoài Ngành…

Cũng trong thời gian qua, nhà xuất bản đã xây dựng được đội ngũ tác giả, cộng tác viên Tủ sách lịch sử - truyền thống Giao thông vận tải Việt Nam là các cán bộ lão thành đã và đang công tác tại các đơn vị, tổ chức trong ngành Giao thông vận tải; các nhà viết sử, nhà văn, nhà báo có uy tín đã và đang công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản trong và ngoài ngành Giao thông vận tải.

Nhà xuất bản có đội ngũ biên tập viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị, am hiểu lịch sử, có khả năng xây dựng đề tài, tổ chức xây dựng bản thảo, tổ chức đội ngũ cộng tác viên; cùng đội ngũ nhân viên thiết kế chuyên nghiệp, được đào tạo cơ bản, cập nhật và sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế.

Cho tới nay, sau 33 năm thành lập, Tủ sách lịch sử - truyền thống đã có hàng loạt đầu sách giá trị được bạn đọc trong và ngoài Ngành đón đọc và đánh giá cao, tiêu biểu là những ấn phẩm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giao thông vận tải, Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam, Bác Hồ với thanh niên xung phong, 70 năm Giao thông vận tải Việt Nam - Đi trước mở đường, Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải - 60 năm xây dựng và phát triển, Những tập thể và cá nhân anh hùng nganh Giao thông vận tải, Lịch sử Đường bộ Việt Nam, Lịch sử ngành Hàng hải Việt Nam, Lịch sử Hàng không dân dụng Việt Nam, Lịch sử Đường sắt Việt Nam, Lịch sử Đăng kiểm Việt Nam, Lịch sử Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO), Những năm tiền tuyến gọi, Tuyến lửa những năm tháng sôi động..., cùng hàng trăm đầu sách lịch sử các tổ chức, đơn vị thuộc các chuyên ngành Giao thông vận tải, các sở giao thông vận tải

Tủ sách lịch sử - truyền thống của nhà xuất bản Giao thông vận tải xứng đáng là nơi tập hợp, lưu giữ những tư liệu lịch sử giá trị ngành Giao thông vận tải và các đơn vị, tổ chức trong ngành, không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành mà còn góp phần thực hiện sứ mệnh “Xây cầu trí thức, mở đường tương lai” của nhà xuất bản Giao thông vận tải.

 

Thu Minh