Đọc "Xây dựng và trăn trở" của Nguyễn Xuân Hải

Đọc "Xây dựng và trăn trở" của Nguyễn Xuân Hải

“XÂY DỰNG VÀ TRĂN TRỞ” tập hợp trên 100 bài báo tâm huyết của kỹ sư – nhà báo Nguyễn Xuân Hải trong mấy chục năm công tác trên cương vị Uỷ viên thư ký...
Sách mới

Đọc "Xây dựng và trăn trở" của Nguyễn Xuân Hải

“XÂY DỰNG VÀ TRĂN TRỞ” tập hợp trên 100 bài báo tâm huyết của kỹ sư – nhà báo Nguyễn Xuân Hải trong mấy chục năm...

Đất quê - Nguyễn Thiện Luân

“Đất quê”(Tiểu thuyết 5 tập - Nguyễn Thiện Luân Nxb Thông tin và truyền thông, năm 2012) ở đây không chỉ bó hẹp trong...

Tráo đá- Từ hiện thực cuộc sống đến hiện thực văn chương

Tiểu thuyết Tráo đá của tác giả Phùng Kim Trọng do Nxb Quân đội Nhân dân vừa phát hành có độ dày trên 400 trang có thể...

10 vị Hoàng đế tiêu biểu Việt Nam

Dân tộc Việt Nam có lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời, có nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Nền văn hóa đặc...
12