Thứ 6, 24/02/2017 - 05:57 | Vàng = 33.820 VND

Người đàn bà làm thơ bằng nỗi nhớ hằng đêm

Phương Lý tên thật là Lý Thị Thanh Phương. Là một tác giả thuộc thế hệ 7x. Hiện đang sống và làm việc tại Thanh Hóa....