[Mạt sát] học viên “óc lợn”: Livestream cảm ơn vì dư luận nhớ đến mình