Thứ 6, 24/11/2017 - 05:18 | Vàng = 33.820 VND

Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo thăm và làm việc với Cục Xuất bản, In và Phát hành

02-11-2016 | 20:23
Chiều ngày 2/11/2016, Thứ Trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và một số lãnh đạo đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đến thăm và làm việc với Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chu Văn Hòa, Cục trưởng  Cục Xuất bản, In và Phát hành đã báo cáo tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành trong thời gian qua;Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực xuất bản, in, phát hành còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế như: Lực lượng cán bộ mỏng, nguồn tài chính hạn chế…

Cục trưởng Chu Văn Hòa cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị về vấn đề tài chính, con người, cơ sở vật chất để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. 

Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo ghi nhận những kết quả đạt được của Cục Xuất bản In và Phát hành trong thời gian qua và động viên tập thể cán bộ công chức, người lao động của Cục khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời lưu ý Ngành cần phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội của đất nước

Nguyễn Nhàn