Hút thuốc gia tăng nguy cơ điếc

53

Có 50.195 người tuổi từ 20-64 đã được khảo sát và đo thính đồ như chương trình khám sức khỏe định kỳ theo luật tại Nhật. Tất cả thành viên đều không bị điếc vào lúc đầu nghiên cứu.
Sau 8 năm theo dõi, kết quả như sau: so với những người không bao giờ hút thuốc, điếc tần số cao đã được ghi nhận ở những người hút 1-10 điếu thuốc lá mỗi ngày (nguy cơ gia tăng 40%), 11-20 điếu/ngày (tăng nguy cơ 60%), hoặc hơn 20 điếu/ngày (tăng nguy cơ 70%). Nguy cơ điếc giảm nhiều trong số những người bỏ hút nội trong năm năm kể từ lúc đầu nghiên cứu so với những người đang hút.

Chia sẻ