Lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Đảng ủy khối doanh nghiệp trung

60

Chiều qua 22-5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã tiến hành ký kết thỏa thuận phối hợp trong việc xuất bản, phát hành sách, tài liệu liên quan đến hoạt động của Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2014 – 2019 tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Ông Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành. Ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc, tổng Biên tập Nhà xuất bản. Cùng sự hiện diện của toàn thể cán bộ Nhà xuất bản.

Đây là một sự kiện quan trọng trong chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2014 và là tiền đề cho những năm tiếp theo các hoạt động phối hợp công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan. Nhằm tăng cường công tác phối hợp, hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan, sau khi thảo luận, thống nhất giữa lãnh đạo hai cơ quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thống nhất phối hợp: Biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Xây dựng kế hoạch, nội dung, cơ chế, phương pháp sưu tầm, thẩm định, biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu nói trên theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng xuất bản, phát hành sách mà hai cơ quan đã thỏa thuận phối hợp; Giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các sách, tài liệu đã và sẽ xuất bản, phát hành theo thỏa thuận của hai cơ quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng đối với cán bộ phụ trách công tác Đảng trong khối các doanh nghiệp Trung ương.

image

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật là cơ quan sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư, có vai trò trụ cột trong công tác xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã tiến hành đổi mới toàn diện, đồng bộ các hoạt động, các khâu công tác. Trong đó, việc xây dựng, phát triển quan hệ phối hợp xuất bản và phát hành sách, tài liệu với các cơ quan, ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch hoạt động hằng năm của Nhà xuất bản, nhằm góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách. Đến nay, Nhà xuất bản đã chủ động xây dựng mối quan hệ phối hợp với nhiều ban, cơ quan Đảng Trung ương, và một số cơ quan, bộ, ngành khác ở Trung ương trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối. Trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã có nhiều hoạt động phối hợp với Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị nói chung, sách, tài liệu liên quan đến hoạt động của Khối Doanh nghiệp Trung ương nói riêng, cho ra đời nhiều ấn phẩm có giá trị như: 50 năm Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (1956 – 2006); Lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam, 3 tập (từ 1961 – 2010); Lịch sử Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1957 – 2012); Lịch sử Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (1963 – 2013)…

Hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ động dự kiến nội dung, loại sách, tài liệu cần sưu tầm, biên soạn, xuất bản, phát hành trao đổi với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật để thống nhất kế hoạch phối hợp biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cung cấp các tài liệu, bản thảo sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật biên tập, xuất bản, phát hành.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật chủ động dự kiến nội dung, loại sách, tài liệu đã sưu tầm, biên soạn về công tác Đảng theo đối tượng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để trao đổi, thống nhất giữa hai cơ quan lựa chọn xuất bản, phát hành…

Thông qua nội dung ký kết, công tác phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan sẽ được nâng lên toàn diện, có bề rộng và chiều sâu, thiết thực hiệu quả hơn. Phạm vi phối hợp sẽ được triển khai toàn diện trên các nội dung như trong biên bản thỏa thuận mà hai cơ quan ký kết. Hai cơ quan sẽ tăng cường công tác thông tin, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch phối hợp hằng năm.

Sự phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành sách, tài liệu liên quan đến hoạt động của Khối Doanh nghiệp Trung ương và góp phần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương./.

 

Chia sẻ