Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2015

93

Sáng nay 29/1/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Xuất bản Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thường niên các cơ quan chủ quản Ngành xuất bản năm 2014.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Đỗ Quý Doãn, chủ tịch hội XB Việt Nam. Cùng Đại diện lãnh đạo của cơ quản chủ quản 65 Nhà xuất bản, văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Chính phủ, Các Cục Vụ chức năng thuộc Ban TGTƯ; Bộ TT&TT cùng đông đảo các đại biểu cơ quan trong ngoài ngành xuất bản trung ương và địa phương, các đồng chí giám đốc nhà xuất bản trên các toàn quốc.

Tại Hội nghị, ông Chu Văn Hòa- Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đã đọc báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xuất bản và công tác chủ quản của các nhà xuất bản năm 2014, phân tích làm rõ ưu điểm, kết quả, hạn chế yếu kém và các vấn đề cần quan tâm trong hoạt động xuất bản trong công tác chủ quản các nhà xuất bản, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2014, các nhà xuất bản trong cả nước đã đăng ký: 38.108 cuốn; Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận: 37.081 cuốn. Tổng số xuất bản phẩm toàn ngành nộp lưu chiểu là: 28.322 cuốn với 368,923 triệu bản. Trong đó: 63 nhà xuất bản thực hiện 25.043 cuốn với 354,011 triệu bản. Xuất bản phẩm khác (băng, đĩa, bản đồ, bưu ảnh, lịch…): 24,403 triệu bản.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các nhà xuất bản đã chủ động khai thác nguồn bản thảo trong và ngoài nước, cố gắng huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư cho hoạt động xuất bản. Vì vậy, về cơ bản, ngành Xuất bản, In và Phát hành vẫn duy trì được tốc độ và tăng trưởng về số cuốn và số bản, so với năm 2013.

Tuy vậy, nhưng dù số lượng sách xuất bản cao hơn so với năm trước, nhưng chất lượng xuất bản phẩm chưa tương xứng, thậm chí một số xuất bản phẩm còn có nội dung sai lệch, vô bổ, nhảm nhí. Một số nhà xuất bản hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả, thu nhập thấp, đời sống cán bộ công nhân viên gặp nhiều khó khăn; Một số cơ quan chủ quản còn chưa đảm bảo các điều kiện hoạt động của nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản; Một số cơ quan chủ quản còn chưa sát sao trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của nhà xuất bản, dẫn đến việc nhà xuất bản liên tiếp có xuất bản phẩm sai phạm, bị xử lý và nhà xuất bản phải ra quyết định tự thu hồi; hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông phải có công văn đề nghị cơ quan chủ quản tạm dừng hoạt động của 02 nhà xuất bản để chấn chỉnh hoạt động; Một số cơ quan chủ quản còn chưa phối hợp kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các yêu cầu về thẩm định nội dung xuất bản phẩm hoặc trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ cho hoạt động của nhà xuất bản. Ví dụ như: không có ý kiến hoặc chậm trễ trong việc kiến nghị các cơ quan chức năng về việc ban hành cơ chế đặc thù về đặt hàng xuất bản phẩm trong hoạt động xuất bản…

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Trong năm qua với nhiều nỗ lực, các NXB đã vượt qua những khó khăn, nên trong năm tới, với nhiệm vụ công tác trọng tâm đề nghị các cơ quan chủ quản NXB cần sớm chỉ đạo các NXB nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của NXB phù hợp với quy định Luật xuất bản và quy hoạch phát triển của ngành, đồng thời các cơ quan chủ quản cần phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm: cùng với Luật xuất bản cần quy hoạch, phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Cơ quan chủ quản cần xác định NXB là bộ phận không thể tách rời trong tổng thể hoạt động của mình để mà định hướng, phát triển có sự đầu tư phù hợp theo quy định của Luật Xuất bản; Tập trung giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất bản, đặc biệt là việc triển khai cơ chế chính sách của nhà nước đối với hoạt động này; Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra hoạt động của NXB theo chức năng nhiệm vụ cơ quan chủ quản.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn

Phát biểu Tổng kết Hội nghị Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản Ngành xuất bản năm 2014, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá: từ những ưu điểm và nhược điểm trong năm qua thì trong năm tới và các năm tiếp theo chúng ta phải tăng cường các cơ quan chủ quản. Trước hết các cơ quản chủ quản phải nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình đối với NXB, phải có sự phối hợp với các Ban, Bộ, Hội để đẩy xuất bản đi lên, đồng thời các cơ quản chủ quản cũng cần quan tâm đào tạo đội ngũ biên tập viên của NXB, tạo điều kiện cần thiết để NXB hoạt động; bên cạnh đó, cũng cần giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh tế ở trong các NXB; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo quản lý công tác chủ quản mà trước hết là hoàn chỉnh định hướng chiến lược và quy mô hoạt động, nhất là cơ cấu lại hoạt động của các NXB; các cơ quan chủ quản cần đầu tư phương tiện làm việc cho các NXB nhất là vốn liếng; các cơ quan chủ quản cần quan tâm công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ; Chuẩn bị tổng kết 10 năm ban hành Chỉ thị 42 của Ban Bí thư khóa X, sơ kết 5 năm thực hiện các quyết định 281, 282, 283 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với hoạt động xuất bản, đề nghị các cơ quan chủ quản tiến hành rà soát, tổng kết để báo cáo vào quý II năm sau.

Chia sẻ