Thứ 3, 17/10/2017 - 12:55 | Vàng = 33.820 VND

Nhà xuất bản Quân đội nhân dân: Vượt 22,5% kế hoạch năm 2012

05-01-2013 | 15:04
Trong năm 2012, NXB Quân đội nhân dân đã liên kết với các doanh nghiệp sách, Thư viện Quân đội, nguồn ngân sách Nhà nước đặt hàng với tác giả tự phát hành để nâng số lượng bản in. Với việc tổ chức thực hiện xuất bản được 612 tên sách, NXB Quân đội nhân dân đã vượt chỉ tiêu 22,5%.

Đặc biệt, NXB Quân đội nhân dân đã tích cực chủ động bám sát, phục vụ những sự kiện chính trị lớn của đất nước, quân đội để tổ chức xuất bản nhiều bộ sách lớn, có giá trị cao như: 40 năm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”... 

QĐND