Thứ 6, 24/11/2017 - 05:08 | Vàng = 33.820 VND

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật: Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

13-01-2014 | 16:33
Sáng ngày 13/1/2014, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

image
Ông Khuất Duy Kim Hải - Phó Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đọc báo cáo tổng kết
Năm 2013, trước tình hình kinh tế xã hội nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật vẫn nỗ lực vượt qua hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch xuất bản; bảo đảm chất lượng, số lượng, tiến độ xuất bản sách theo kế hoạch đã đề ra. Năm 2013 đã đăng ký 1.547 đề tài, biên tập được 742 bản thảo, xuất bản được 1.507 tên sách; xuất bản nhiều bộ sách, đầu sách lớn có giá trị; chủ động tổ chức khảo sát, viết chuyên đề, xây dựng báo cáo và các văn bản, tài liệu

 

phục vụ tổng kết Chỉ thị 20-CT/TW ngày 27-01-2003 của Ban Bí thư (Khóa IX) về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác biên soạn, biên tập, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương, ngành ở cả 3 miền; NXB được trao giải Đặc biệt sách hay, Giải vàng sách đẹp Bộ sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào - Việt Nam (1930-2007), đồng thời NXB được trao giải A của Hội đồng trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc đợt 1 năm 2013 về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bước sang năm 2014, NXB tiếp tục triển khai nhiệm vụ: bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, ban Bí thư và nhu cầu của xã hội xuất bản các đề tài có giá trị tổng kết lý luận, thực tiễn, thiết thực phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết của Hội nghị Trung ương, sách phục vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sách phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo quốc gia; sách phục vụ cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; sách thuộc Đề án xuất bản sách cho xã, phường, thị trấn; sách điện tử phục vụ thông tin đối ngoại và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; sách phục vụ các sự kiện lớn trong năm 2014…, chú trọng đảm bảo chất lượng các xuất bản phẩm, giữ gìn và tiếp tục khẳng định thương hiệu của nhà xuất bản.

 

 

Thu Hiền