Thứ 6, 24/11/2017 - 03:33 | Vàng = 33.820 VND

Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội- 10 năm xây dựng và phát triển

28-12-2015 | 15:13
Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội (NXB BKHN) thành lập 24/10/2005 là đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - ngôi trường luôn dẫn đầu cả nước về khoa học và công nghệ. Cho đến nay NXB BKHN đã hoàn thiện được bộ máy tổ chức, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu. Việc xây dựng được bộ máy tổ chức đồng bộ là mục tiêu đầu tiên NXB BKHN hướng đến nhằm định hướng phát triển NXB một cách bền vững. Từ những năm đầu sau khi thành lập NXB, các tổ chức đoàn thể cũng được thiết lập và hoạt động tốt bao gồm: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM.

NXB BKHN đã luôn bám sát đường lối, chính sách chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, của Ngành xuất bản và của cơ quản chủ quản để xây dựng và đưa ra mục tiêu, kế hoạch hoạt động phù hợp. NXB BKHN cũng luôn cập nhật tình hình thực tế để đổi mới trong phương thức hoạt động: từ công tác quản lý đến công tác chuyên môn. Chính vì thế, số lượng và chất lượng xuất bản phẩm ngày càng tăng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm cũng tăng theo.

Trong quá trình  xây dựng và phát triển, hướng đi trọng tâm của Nhà xuất bản là cho ra đời các loại sách giáo trình, sách tham khảo chuyên ngành khoa học - kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các trường đại học khác trong cả nước. Trong 10 năm hoạt động đầu tiên, Nhà xuất bản đã đem đến cho người đọc 977 tên sách, trong đó 347 cuốn tự xuất bản và 630 cuốn liên kết hoặc kỷ yếu hội thảo. Như vậy, bình quân mỗi năm Nhà xuất bản ấn hành gần 100 tên sách. Đó là con số khá ấn tượng vì phần lớn là sách chuyên ngành về khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, NXB Bách Khoa Hà Nội cũng là một trong những NXB đầu tiên nắm bắt xu hướng phát triển của khoa học, công nghệ, tự số hóa và thực hiện việc phát hành sách điện tử trên trang web của Alezaa bắt đầu từ 2012 với 56 cuốn sách điện tử (ebook). Đến nay, giáo trình điện tử của NXB Bách Khoa Hà Nội phát hành trên trang Alezaa.com đã tăng lên gần 100 đầu sách. 100% cán bộ của NXB được đào tạo cơ bản để tự số hóa sách điện tử phục vụ kịp thời những yêu cầu mới.

Với những nỗ lực và quyết tâm vươn lên tự khẳng định mình, NXBBKHN hai năm liên tục (2012-2013) được trao tặng Bằng khen, năm 2014 được nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2015 được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những thành tích trong công tác chuyên môn, NXB Bách Khoa Hà Nội còn được khen tặng vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động phong trào, đoàn thể. Đây là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những thành tích phấn đấu không mệt mỏi của một tập thể năng động, sáng tạo. 

Đến nay NXB BKHN đã là một địa chỉ có uy tín và nổi trội về xuất bản sách giáo trình đại học và sách chuyên ngành khoa học - kỹ thuật - công nghệ, đóng góp tích cực cho sự đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường ĐH BKHN nói riêng và của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung. 