Thứ 7, 25/11/2017 - 12:37 | Vàng = 33.820 VND

Đối thoại trong năm

20-02-2013 | 09:24
Trong cuộc trao đổi ý kiến hoặc trò chuyện thì sự hấp dẫn là những câu hỏi và nhẵng vấn đề nêu lên có quan hệ tới nhiều người và gương mặt tin cậy của người đối thoại. Những vấn đề nêu lên trong cuốn sách “Đối thoại trong năm” là những vấn đề như thế.

“Đối thoại trong năm” tuyển chọn một số cuộc trò chuyện với các nhân vật đăng trên báo Nhân Dân hằng tháng trong năm 2012. Thực chất đây là những cuộc phỏng vấn nhưng “trò chuyện” thì có trao đi đổi lại, lật lên lật xuống, không một chiều. Cũng là một cuộc trao đổi ý kiến nhưng “trò chuyện” thì cởi mở, thân tình, nếu đạt đến trình độ cao thì là một thứ tâm tình gan ruột tới bản chất sự kiện và chiều sâu ý tưởng.

Xã hội có rất nhiều vấn đề mới mẻ, nhưng những vấn đề chọn trao đổi ý kiến trên báo thường là những vấn đề của cuộc sống đang là mối quan tâm của nhiều người và có những ý kiến khác nhau. Những người được phóng viên hoặc cộng tác viên của báo mời trao đổi ý kiến thường là những người có công phu nghiên cứu khoa học cũng như những trải nghiệm thực tiễn về vấn đề nêu lên. Cùng ngồi trò chuyện trong cuốn sách là những nhà khoa học, những người hoạt động xã hội, những người hoạt động văn học nghệ thuật…thành đạt và quen thuộc với công chúng. Nghĩa là những cuộc trò chuyện với những người của công chúng, những người có thẩm quyền về nhiều lĩnh vực chủ yếu từ tầm trí tuệ và sự trải nghiệm xã hội, cùng bàn luận về một số vấn đề thời sự, chủ yếu về vấn đề văn hóa- xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đang là mối quan tâm của nhiều người.

 

 

image

Các vấn đề nêu lên ở trong cuốn sách cụ thể là các vấn đề về giới trẻ; là vai trò của phụ nữ, vẻ đẹp và sức cuốn hút từ sự duyên dáng, đằm thắm ở chiều sâu, trách nhiệm xã hội và người giữ vai trò trụ cột trong việc chung tay xây dựng tổ ấm gia đình; Là vấn đề giữ gìn vẻ đẹp văn hóa truyền thống trong các lễ hội, trong cuộc sống đô thị hiện đại; Các vấn đề bản lĩnh, kiến thức và trách nhiệm xã hội trong công tác xây dựng Đảng, quản lý xã hội, vấn đề đổi mới toàn diện giáo dục và vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là vấn đề xã hội quan tâm. Trong cuốn sách chúng ta có dịp gặp để nghe tâm sự của một số nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, để hiểu thêm cuộc sống sang tác rất đa dạng của họ…

Qua cuốn sách, chúng ta hiểu thêm một số điều để đồng cảm nhưng có những vấn đề mà lời giải trọn vẹn còn ở phía trước. vả lại có những vấn đề đặt ra xem ra lại là vấn đề của mọi xã hội, mọi thời đại như vấn đề hòa nhập, kế tục và sự xung đột thế hệ, vấn đề giữ gìn và làm phong phú bản sắc văn hóa truyền thống trong giao lưu, hội nhập…Do đó, nhiều cuộc “trò chuyện” trong sách thể hiện theo thế “mở” để mời gọi tiếp tục cuộc trò chuyện, như mở ra những cuộc trao đổi tiếp theo trong năm mới và những năm tới.

Thu Anh